Ruta de navegació

Publicador de continguts

[Detalle artículo]Landing DXC Cobrament de la prestació

Cobrament de la prestació

 

En el moment en què cumpleixi els requisits per a sol·licitar el cobrament de la prestació corresponent, haurà de remetre al següent mail GestionClientesULC@vidacaixa.es la documentació que es detalla:

 

Prestació per jubilació.

  • Fotocòpia DNI.
  • Certificat de titularitat del compte d'abonament (Document emès per l'entitat bancària)
  • Resolució o certificació de l'organisme públic competent de la Seguretat Social reconeixent la situació de jubilació.

En el cas d'escollir l'opció de renda actuarial reversible, és necessari Fotocòpia DNI del/s beneficiari/s de la renda reversible.

 

Prestació per incapacitat.

  • Fotocòpia DNI.
  • Certificat de titularitat del compte d'abonament (Document emès per l'entitat bancària)
  • Resolució o certificació de l'organisme públic competent de la Seguretat Social reconeixent la situació de incapacitat..

En el cas d'escollir l'opció de renda actuarial reversible, és necessari Fotocòpia DNI del/s beneficiari/s de la renda reversible.

 

Prestació per defunció.

  • Certificat de defunció.
  • Certificat d'Últimes voluntats.
  • Testament.
  • Llibre de família.
  • Fotocòpia del DNI dels beneficiaris.
  • Certificat de titularitat del compte de dipòsit del/s beneficiari/s (Document emès per l'entitat bancària del/s beneficiari/s)
  • Fotocòpia de l'impost liquidat.

Una vegada que disposem de tota la documentació anteriorment indicada juntament a la sol·licitud adjunta procedirem a l'abonament de la prestació corresponent.

 

 Descarrega aquí el formulari de sol·licitud


 

Informació sense caràcter vinculant. En qualsevol cas, prevaldrà l'establert en el contracte d'assegurança