Ruta de navegació

Publicador de continguts

[Detalle artículo]Landing ATA

                                  
 

Què és el Pla de Pensions d'Ocupació per a Autònoms?

És el primer Pla de Pensions d'Ocupació destinat a Autònoms i promogut per la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) que pretén millorar l'accés a un sistema d'estalvi per a la jubilació i permetrà beneficiar-se de l'increment del límit fiscal per a les reduccions en l'IRPF*.

Els actius del Fons de pensions seràn invertits tenint en compte el perfil dels autònoms partíceps del pla prenent en consideració la rendibilitat, el risc i l'impacte social i mediambiental de les inversions, i supervisat per la Comisió de Control del Fons i del Pla, formada per representants del promotor (ATA) i dels partíceps.

 

*Des de 2023, els treballadors autònoms poden realitzar aportacions fins a 4.250 € exclusivament a aquest Pla, adicionals als 1.500 € de límit conjunt per a altres sistemes de previsió social.

 

 

Quins avantatges té el Pla de Pensions per a Autònoms?

Els plans de pensions, i entre ells el Pla de Pensions d'Ocupació per a autònoms, és un instrument eficient per a disposar de l'estalvi necessari durant el període de jubilació per a cobrir les necessitats vitals, afrontar aquesta etapa amb el nivell de qualitat adequat i disposar d'aquest estalvi de seguretat per a afrontar imprevistos.

 

Alguns avantatges del pla són:

 • Les comisions d'aquest pla són sensiblement inferiors als d'un pla de pensions individual.
 • No li afecta el límit de 1.500 € anuals legalment establert per a plans individuals, podent realitzar aportacions fins al límit establert per a Autònoms.
 • Els diners sempre són del partícep, pel que, si l'entitat que promou el Pla o la gestora fa fallida, els diners podràn ser gestionats per una altra Entitat.
 • Protegeix el capital acumulat de ser destinat a usos diferents a la jubilació.
 • La gestió de les inversions està pensada específicament per a la jubilació.
 • Li aplica una fiscalitat específica al tractar-se d'un cobrament com a complement de la pensió.

 

 

Qui pot adherir-se a aquest Pla?

Aquelles persones majors de 16 anys amb residència a Espanya que siguin Autònoms i manifestin la seva voluntat d'adherir-se al mateix.

 

 

Com puc donar-me d'alta en aquest Pla?

Pots sol·licitar l'alta en el pla a través de qualsevol oficina CaixaBank o a través del formulari que trobaràs a VidaCaixa Aporta+ un cop inicis sessió com usuari.

 

 

Aportacions

Les aportacions realitzades seràn sempre de caràcter voluntari (seràn realitzades sempre per l'autònom).

Podràn ser aportacions úniques o periòdiques (les quals podràn ser modificades en quantia o periodicitat, així com suspendre el pagament de les mateixes).

En cap cas les aportacions podràn superar els límits legals anualment establerts.

El pla acceptarà movilitzacions d'altres plans de pensions, que no afectaràn als límits legals d'aportacions.

 

 

Criteris d'inversió

Els criteris d'inversió d'aquesta gamma de Plans de Pensions estan orientats a proporcionar una rendibilitat adequada a un horitzó temporal entorn a la data objectiu de cada pla, invertint en una àmplia diversificació d'actius afavorint la inversió a llarg termini en renda variable.

 

En funció de la data objectiu prevista per assolir la teva jubilació, disposes de 5 Plans:

 • PPES Destí 2030 Federación Nacional de Trabajadores Autónomos 
 • PPES Destí 2035 Federación Nacional de Trabajadores Autónomos
 • PPES Destí 2040 Federación Nacional de Trabajadores Autónomos
 • PPES Destí 2050 Federación Nacional de Trabajadores Autónomos
 • PPES Destí 2060 Federación Nacional de Trabajadores Autónomos

 

 

Contingències i supòsits excepcionals de liquiditat

 • Jubilació: quan el partícep accedeixi efectivament a la jubilació en el régim de la Seguretat Social corresponent, sigui a l'edat ordinària, anticipada o posteriorment.
 • Incapacitat: permanent total, absoluta i gran invalidesa.
 • Defunció 
 • Dependència: severa o gran dependència.
 • Malaltia greu: segons l'estipulat legalment.
 • Atur de llarga duració: en el moment en el que no es percebi ninguna prestació contributiva.

 

 

Formes de cobrament

 • Capital: un sol pagament.
 • Renda: pagaments periòdics.
 • Combinació entre capital i renda 
 • Pagaments sense periodicitat regular

 

En els casos de malaltia greu i atur de llarga duració l'única forma de cobrament serà capital immediat.

 

 

Informació addicional

Pots consultar tota la informació relativa al Pla de Pensions d'Ocupació per a Autònoms a través de www.ata.es.

També tens a la teva disposició aquest vídeo explicatiu que pot ajudar-te a resoldre els teus dubtes.