Ruta de navegació

[Detalle artículo] Autònoms sense treballadors

Ets una persona autònoma sense persones treballadores al teu càrrec en el sector de la construcció?

Benvinguda, aquí podràs conèixer al detall el Pla de Pensions d'Ocupació Simplificat del Sector de la Construcció (POSC), un pla de pensions establert en el llibre tercer del VII Conveni General del Sector de la Construcció (VII CGSC) en virtut del qual les entitats promotores faran contribucions pels partícips en la quantia, forma i terminis establerts.

 

 Guia                                                         Infografia                                                 Fullet digital                                              Videos

             

FAQs PESC Autònoms sense treballadors

Informació d'interès

És un pla de pensions posat a disposició pel sector de la construcció.

Aquest pla de pensions et permet estalviar pel moment de la teva jubilació, a través d'aportacions periòdiques per part del teu ocupador.

Addicionalment et permet aportar voluntàriament per incrementar l'import total que tindràs disponible al moment de la teva jubilació.

Igual que altres plans, pots reduïr-te fiscalment en la teva declaració de l'IRPF les aportacions al pla.

Si la persona treballadora autònoma té persones treballadores a càrrec seu donades d’alta en el Règim General de la Seguretat Social a les quals se’ls pugui aplicar el VII Conveni General del Sector de la Construcció, tindrà la consideració d’entitat promotora i, per tant, estarà obligada a donar-les d’alta al pla de pensions del sector de la construcció.   

Si no té persones treballadores a càrrec seu donades d’alta en el Règim General de la Seguretat Social i estigués emmarcada dins dels codis d’activitat CNAE de la construcció, pot sol·licitar de manera voluntària l’adhesió al Pla de Pensions d'Ocupació Simplificat del Sector de la Construcció com a partícip.

a. Donar-se d’alta al Pla de Pensions d’Ocupació Simplificat del Sector de la Construcció, remetent l'annex corresponent a VidaCaixa.

b. Donar d’alta totes les persones treballadores a les quals s’apliqui el VII Conveni General del Sector de la Construcció.

c.  Fer les contribucions establertes en la quantia, forma i terminis previstos en:

- El VII Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció.

- El Reglament d’Especificaciones del Pla de Pensions d’Ocupació Simplificat del Sector de la Construcció.

- Els Convenis col·lectius provincials.

d.  Facilitar a la Comissió de Control del Pla (o a l’entitat gestora si és el cas) les dades sobre els partícips, partícips en suspens o persones beneficiàries que calguin per desenvolupar el Pla de Pensions d’Ocupació Simplificat del Sector de la Construcció.

La persona treballadora autònoma que no tingui persones treballadores a càrrec seu donades d’alta en el Règim General de la Seguretat Social que es vulgui incorporar al Pla de Pensions d’Ocupació Simplificat del Sector de la Construcció ha de subscriu-re el butlletí d’adhesió que facilitarà VidaCaixa per través de VidaCaixa Aporta+.

Sí, és possible. En cas que el pla de procedència sigui un pla de pensions d’ocupació o pla de previsió social empresarial, la normativa permet la mobilització per:

a. Extinció de la relació laboral.

b. Terminació del pla de pensions o pla de previsió social empresarial.

c.  Qualsevol altra causa prevista a les especificacions del pla de pensions d’ocupació de l’empresa anterior.

En el cas dels plans de pensions individuals, també es poden traspassar els drets consolidats.

El partícip sol·licita la mobilització a l’entitat gestora de Destí i aquesta gestiona la petició amb l’entitat gestora d’Orígen.

Les contribucions que faci la persona treballadora autònoma/partícip s’imputaran al partícip com a rendiment de treball sense ingrés a compte. L’any següent, en la declaració de la renda, es reduïran en la base imposable de l’IRPF dins dels límits establerts per la normativa.

Les aportacions voluntàries que pugui fer la persona treballadora o partícip també redueixen la base imposable de l’IRPF dins dels límits legals, que actualment se situen en una reducció a la base imposable de l’IRPF de fins a 5.750 euros.

Sí. Podran fer aportacions voluntàries a Pla de Pensions d’Ocupació Simplificat del Sector de la Construcció directament o a través de l’empresa, en els termes que estableix el VII Conveni General del Sector de la Construcció i el mateix pla, dins dels límits legals.

Per qualsevol dels procediments previstos per VidaCaixa, principalment a través de VidaCaixa Aporta+ a través del botó "Aportar" a l'apartat "Els meus productes"  un cop hagis iniciat sessió.

Atès que es considera salari, l’empresa que no faci les contribucions en la quantia, forma i terminis establerts estaria incomplint el VII Conveni General del Sector de la Construcció, l’Estatut dels Treballadors i altra normativa.