Ruta de navegació

[Detalle artículo]Partícips

Ets una persona treballadora del sector de la construcció?

Benvinguda, aquí podràs conèixer al detall el Pla de Pensions d’Ocupació Simplificat del Sector de la Construcció (POSC), un pla de pensions establert al llibre tercer del VII Conveni General del Sector de la Construcció (VII CGSC) en virtut del qual les entitats promotores faran contribucions per les seves persones treballadores/partícips en la quantia, forma i terminis establerts.

 

 Guia                                                        Infografia                                                   Fullet digital                                             Videos

             

                        

FAQs PESC Partícips

Informació d'interès

És un pla de pensions posat a disposició pel sector de la construcció.

Aquest pla de pensions et permet estalviar pel moment de la teva jubilació, a través d'aportacions periòdiques per part del teu ocupador.

Addicionalment et permet aportar voluntàriament per incrementar l'import total que tindràs disponible al moment de la teva jubilació.

Igual que altres plans, pots reduïr-te fiscalment en la teva declaració de l'IRPF les aportacions al pla.

Per donar-les d’alta, l’empresa facilitarà a VidaCaixa les dades bàsiques necessàries. Així mateix, facilitarà a les seves persones treballadores el Butlletí de Comunicació de Dades Personals perquè el puguin emplenar amb les seves dades personals.

L’empresa ha d’aportar les quantitats que s’estableixen al conveni col·lectiu provincial que s’apliqui a la persona treballadora, sempre que no tingui interromput o suspès el contracte de treball. Les causes d’interrupció o suspensió i les excepcions que hi hagi es poden consultar al Reglament d’Especificacions

Sí, és possible. En el cas que el pla de procedència sigui un pla de pensions d’ocupació o pla de previsió social empresarial, la normativa permet la mobilització per:

a. Extinció de la relació laboral.

b. Terminació del pla de pensions o pla de previsió social empresarial.

c. Qualsevol altra causa inclosa a les especificacions del pla de pensions d’ocupació de l’empresa anterior.

En el cas dels plans de pensions individuals, també és possible traspassar els drets consolidats.             

El partícip sol·licita la mobilització a l'entitat gestora de Destí i aquesta gestiona la petició amb l’entitat gestora d’Orígen.

Ha de fer les contribucions fins que es produeixi algun dels supòsits següents:

a. Extinció de la relació laboral del partícip amb l’entitat promotora.

b. Quan la persona treballadora o partícip estigui en situació d’excedència o tingui interrompuda o suspesa la relació laboral amb l’empresa per alguna de les causes previstes legalment, tret dels supòsits que s’estableixen al Reglament d’Especificacions.

Les contribucions de l’entitat promotora cessen i els participis passen a ser denominats “partícips en suspens” i conserven els drets consolidats acumulats en el pla fins que es produeixi una contingència, supòsit en el que podrán sol·licitar el cobrament. En cas que els mobilitzin a un altre pla de pensions d’ocupació, queden totalment desvinculats del Pla de Pensions d’Ocupació Simplificat del Sector de la Construcció.   

No obstant això, les persones treballadores que ja no siguin partícips podran fer aportacions voluntàries al Pla de Pensions d’Ocupació Simplificat del Sector de la Construcció mentre no els mobilitzin.

Sí, pot mobilitzar els drets consolidats a un altre pla de pensions d’ocupació del nou ocupador.

Les contribucions que faci l’empresa s’imputen al partícip com a rendiment de treball sense ingrés a compte. L’any següent, a la declaració de la renda, es redueixen a la base imposable de l’IRPF dins dels límits establerts per la normativa.

Les aportacions voluntàries que pugui fer la persona treballadora/partícip també redueixen la base imposable de l’IRPF dins dels límits legals.

El total màxim d’aportacions anuals que pots fer a qualsevol sistema de previsió social és de 1.500 euros. Aquest import podrà incrementar-se en 8.500 € (assolint un límit total de 10.000 €) en funció de les contribucions realitzades per la teva empresa, tenint en compte els límits legals establerts en cada cas.

Sí. Podran fer aportacions voluntàries al Pla de Pensions d’Ocupació Simplificat del Sector de la Construcció directament o a través de l’empresa, en els termes establerts en el VII Conveni General del Sector de la Construcció i en el propi pla, dins dels límits legals.

Per qualsevol dels procediments previstos per VidaCaixa, principalment a través de VidaCaixa Aporta+ a través del botó "Aportar" a l'apartat "Els meus productes"  un cop hagis iniciat sessió.

En cas que no es doni d’alta, l’empresa estaria incomplint el VII Conveni General del Sector de la Construcció, l’Estatut dels Treballadors i altra normativa.

Atès que es consideren salari, l’empresa que no faci les contribucions en la quantia, forma i terminis establerts estaria incomplint el VII Conveni General del Sector de la Construcció, l’Estatut de Treballadors i altra normativa.